Adama İnşaat’ta Kariyer

Adama İnşaat'ta Kariyer
“Doğru İşe Doğru İnsan” seçilmesi ile kurumsal başarıya ulaşılabileceği Adama İnşaat, bir işveren olarak da bu ilkesinin çalışanlarının kişisel başarısı için de önemli olduğunu biliyor. Adama; çalışanlarının, eğitim, bilgi, tecrübe ve yetkinlikleri doğrultusunda doğru işte çalışmaları sayesinde iş tatmini, motivasyon ve gelişim sağlayabileceklerine inanıyor.

Bu nedenle “Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesi ile aşağıda belirtilen seçme ve yerleştirme süreci titizlikle uygulanıyor;

İşe alım sürecinden itibaren çalışanlarının başarısına ve kariyer planlarına önem veren Adama, çalışanlarının kariyer gelişimi için sırası ile aşağıdaki faaliyetleri yürütüyor;
Adama; başarının, “sürekli gelişim” prensibinin benimsenmesi ile mümkün olduğunu biliyor ve bu kapsamda çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçlarına uygun aşağıda belirtilen eğitim ve gelişim programlarını düzenliyor;

Genel Eğitim Programları:

Genel eğitim programları, Adama çalışanlarının gelişim ihtiyaçları doğrultusunda yıllık olarak belirlenen ve bilgi, becerileri ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimlerdir.

Özel Eğitim Programları:

Özel eğitim programları, Adama'nın vizyon ve stratejileri doğrultusunda değer katmak amacıyla seçilen katılımcı grupların fonksiyonel ve stratejik bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için verilen eğitimlerdir.

Yönetici Yetiştirme Programları:

Yönetici yetiştirme programları, Adama'nın sürdürülebilir başarısının geliştirilmesi amacıyla doğru kişilerin yönetici pozisyonlarına getirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulanan programlardır. “Yetkinlik Yönetimi Sistemi” kapsamında gerçekleştirilen bu programlarda, yetkin olduğu değerlendirilen yüksek performanslı çalışanlardan “Yetenek Havuzu” oluşturulur ve “Gelişim Merkezi” aracılığı ile adaylar üst düzey pozisyonlara hazırlanır. Bir takım test ve vaka çalışmaları ile güçlü yönleri, sınırları ve gelişim alanları belirlenen çalışanların “Yetkinlik Modeli” ile de güvenilirlik, dürüstlük, takım ruhu gibi insan kaynakları ilkeleri doğrultusunda gösterilmesi beklenen yetkinlikleri değerlendirilir. Tüm bu uygulamalar sonucunda “Yönetici Yerleştirme Programı”na katılan çalışanların; eğitim programları, koçluk gibi yöntemler ile yetkinlikleri geliştilir ve bu çalışanlar geleceğin yöneticileri olarak yetiştirilir.