İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız
Adama İnşaat'ın vizyon, misyon ve kültürüne uygun insan kaynağı stratejileri belirleyerek kendimize ve çalışanlarımıza değer katmayı hedefliyoruz. Çalışan memnuniyetinin yaratılması, çalışanların gelişimlerine katkı sağlanması ve şirket vizyon, misyon ve kültürüne uygun yeni yeteneklerin Adama bünyesine kazandırılması insan kaynakları politikası’nın temel stratejilerini oluşturuyor.

Bu stratejilerin hayata geçirilmesi için, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından aşağıdaki süreç ve sistemler uygulanıyor;

Adama “en çok çalışılmak istenen” bir kurum olmanın yanı sıra, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir işveren olmanın da önemini biliyor. Birçok sektörde faaliyet gösteren Adama, sektöre özgü farklı insan kaynağı gereksinimlerine yanıt veriyor, farklılıklara saygı gösteriyor ve aynı zamanda tüm sektörler için geçerli olan belirli insan kaynakları ilkeleri ve kurumsal değerler ile insan kaynağı çalışmalarını yürütüyor.
Adama İnşaat İnsan Kaynakları İlkeleri