Adama İnşaat’ın Etik Politikası

Adama İnşaat'ın Etik Politikası
Adama İnşaat, bir iş yerinde uzun vadeli başarı sağlanabilmesi için, etik kurallara uygun olarak iş yapılması gerektiğine inanmakta ve bu doğrultuda faaliyetlerini yürütmektedir. Adama, doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenirliği, kendisini yansıtan temel kurumsal değerleri olarak kabul etmektedir.

Adama'da en üst düzeyde etik standartlar benimsenerek, ayırımcılık gözeten ya da herhangi bir şekilde etik olmayan davranışlara hoşgörü gösterilmemektedir. Bu kapsamda, etik standartlar ile ilkelerin tanımlandığı Etik Kurallar Sözleşmesi’ne tüm çalışanların uyması beklenmekte ve gerçekleştirilen izleme ve denetleme mekanizmalarının bulguları çalışanların performans değerlendirme ve kariyer gelişimi süreçlerinde dikkate alınmaktadır. Çalışanlarının yanı sıra Adama, tedarikçiler, alt yükleniciler ve diğer paydaşlarının da bu etik değerlere uygun olarak hareket etmesini beklemektedir.

Adama İnşaat'ın temel etik değerlerini oluşturan ve Etik Kuralları Sözleşmesi’ne esas teşkil eden ilkeleri aşağıda tanımlanmıştır;