İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği
Adama İnşaat "Sıfır Kaza Felsefesi" ni benimsemektedir, tüm çalışanların hayatı ve sağlığı Adama İnşaat için değerlidir.
Adama çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yüksek önem vermektedir. Sıfır kaza felsefesinden yola çıkarak Adama, tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba göstermektedir. Adama İnşaat, iş sağlığı ve güvenliğini sürdürebilir kılmak ve tüm iş süreçleriyle, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek konusunda kararlı adımlar atmaktadır.
Adama İnşaat dünya üzerinde bulunduğu coğrafyalarda emniyetli çalışmalara öncülük etmektedir.

Adama İnşaat'ın tüm faaliyet alanlarındaki kararlı ve istikrarlı tutumu, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve olası risklere karşı alınan önlemler, çalışanlarının en önemli güvencesidir. Sahip olunan bu bilinç ve kararlı adımlar, kaliteli ve sürekli eğitimlerle birlikte uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmakta ve tüm çalışanlara yol gösterici olunmaktadır.

Adama İnşaat Başarılı İş Güvenliği Uygulamalarını Ödüllendiriyor

Gerçekleştirdiği projelerde sıfır kaza felsefesini benimseyen Adama, çalışanlarının, yüklenicilerinin ve ziyaretçilerinin sağlık ve güvenliğine yönelik programlar geliştiriyor ve yaygınlaştırıyor. Faaliyet gösterdiği ülkelerin yerel mevzuatları ve tüm dünyada kabul gören uluslararası uygulamaları taviz vermeden uyguluyor. Güvenli çalışma ortamları yaratarak iş kazalarını, yaralanmaları, meslek hastalıklarını önlemeyi ve çevreyi korumayı hedefliyor.

Çalışanlarını, iş sağlığı güvenliği ve çevre (İSG-Ç) uygulamalarını benimsemesi için teşvik eden Adama, bu kurallara uygun hareket eden, disiplin cezası almayan ve örnek davranışlar sergileyen çalışanlarının başarılı uygulamalarını da düzenli olarak ödüllendiriyor.

Adama İnşaat, geleceği “GÜVENLE” inşa etmeye devam ediyor.